Cumhuriyet Mahallesi Burak Sokak Adapazarı Sakarya 54100