Cumhuriyet Mahallesi 701. Sokak Karaman Merkez Karaman 70140